Alytaus padangų perdirbimo gamyklos gaisro padarinių teritorijos (2000 m2) tvarkymas

Alytaus padangų perdirbimo gamyklos gaisro padarinių teritorijos tvarkymas pareikalavo ypatingo operatyvumo ir atsargumo. Gaisras išplito 2000 m2 sandėliuose, kur buvo laikoma apie 1900 tonų panaudotų padangų. Darbų metu buvo išrūšiuota daugiau nei 9000 tonų pavojingų atliekų.

Užsakovas – UAB „Toksika“