Griovimo ir demontavimo darbai

„Vilniaus BDT” pastatų griovimo ir demontavimo darbams naudoja modernią techniką ir pažangiausius sprendimus. Griovimo proceso pradžioje įmonės kvalifikuoti specialistai įvertina pastato būklę ir parengia griovimo darbų technologinį projektą. Gavus visus reikiamus leidimus paruošiama darbų atlikimo vieta, atitinkanti visus darbo saugos reikalavimus, aptveriama teritorija, nustatomos pavojingos vietos, apribojamas patekimas į pavojingas zonas.

  • Pramoninių, viešosios paskirties pastatų;
  • Gyvenamųjų ir ūkinių pastatų griovimas;
  • Ypatingų statinių griovimo ir demontavimo darbai;
  • Gelžbetonio, betono, mūro ardymas hidraulinėmis žirklėmis ir hidrauliniais kūjais;
  • Specializuotas dūmtakių ardymas/ pramoninių kaminų ardymas.