Nacionalinio stadiono konstrukcijų griovimo darbai

2022 m.
Vilnius
Pradėto statyti ir nuo 1993 m. užkonservuoto Nacionalinio stadiono konstrukcijų demontavimo ir sklypo parengimo statybai darbai. Planuojama iš perdirbų pastato konstrukcijų pagaminti apie 30000 tonų betono skaldos mišinio, kuris bus pakartotinai panaudotas kelių tiesime, pagrindų po pastatų grindimis įrengime ir statybose. Betono skaldos mišinio gamyba yra sertifikuota pagal standartą EN 13242:2002+A1:2007 „Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti“.

Užsakovas - UAB „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas"