250 ir 150 metrų aukščio kaminų demontavimo darbai Elektrėnų komplekse