Betoną, gelžbetonį, akmens riedulius plėšome hidrauliniais presais. Presas įstatomas į prieš tai išgręžtą kiaurymę. Kiaurymes grežiame deimantiniais grąžtais, 130 mm skersmens – presui kurio maksimali plėšimo galia – 110 t , arba 200 mm skersmens kiaurymes presui, kurio maksimali plėšimo galia 250 t. Galima įstatyti 2 plėšimo presus į vieną kiaurymę. Didesnius segmentus nuplėšiame gręždami 2 kiaurymes, ir statydami presus į kiaurymes taip, kad plėštų viena kryptimi. Armatūros strypai plėšimo metu nutraukiami, arba tempiasi, ir plėšimo presui betono gabalus vienas nuo kito atplėšus 3-4 cm, nupjaunami dujiniu pjovikliu. Vienu metu įstačius 4 vnt 200 mm skersmens plėšimo presus, gauname 1000 t bendrą plėšimo jėgą. 1 m2 skerspjūvio ploto betono nuplėšimui reikia 15 t plėšimo jėgos, 1 mm2 armatūros skerspjūviui 80 kg. Priklausomai nuo armatūros kiekio kinta reikalinga segmento nuplėšimui jėga, žinant armatūros diametrą ir skaičių galima nesunkiai apskaičiuoti reikalingą jėgą. Didžiausia problema plėšant gelžbetonio konstrukcijas – nepakankamai suvibruotas, prastų stiprumo charakteristikų betonas. Kad ir keistai skamba, aukštos markės, gerai suvibruotą betoną plėšyti daug geriau, nes didžiausia problema – preso kontakto su betonu vietoje betonas nuo slėgio į jį ištrupa, nepersiduoda plėšimo jėga toliau. Betono plėšymo hidraulinė stotis naudoja 380 V, 4,2 kW galingumą.

Stambiausia suplėšyta monolitinio gelžbetonio konstrukcija – 9,4 m ilgio, 4,2 m pločio, 5,4 m aukščio 213 m3 pamatas po kompresoriumi AB Achema gamykloje, buvusiame nitrofoskos ceche.